Projekti

ISTRAJATI

Projekat je inspirisan dramama”Dame biraju” Anthony McCarten&Stephen Sinclair i “Parobrod istrajnosti” Šarla Vildraka koje govore o ljudima koji su poraženi od strane društvenog konteksta, koji su izgubili nadu i odlučili da se ne bore više. Da napuste zemlju ili da ostanu ovdje živeći bez borbe, bez smisla. Ovi ljudi se suočavaju sa pitanjima: Šta je

Pročitaj više

„MALA ŠKOLA“ VAREŠ

Kao ljudska bića, povezani smo sa sistemima višeg reda. Živimo u svijetu prirode, koji u sebi obuhvaća mnoge sisteme. Svako naše djelovanje odražava se i na ostala bića. Kao ljudska bića imamo veliki uticaj na stanje okoliša, donosimo odluke koje utiču se održavaju na sredinu koja nas okružuje, često daleko više nego što to možemo

Pročitaj više

DOM MALIH “THALIA”

Projekat Dom malih „THALIA“ nastao je iz potrebe da se djeci i mladima ponudi kvalitetniji kulturno-socijalni život, u cilju usmjeravanja razvoja djeteta ka društveno osviještenom i odgovornom pojedincu, ka humanijem društvu, društvu koje je utemeljeno na osnovnim ljudskim vrijednostima, društvu koje cijeni i prihvata drugog i drugačijeg i koje, njegujući bogatstvo različitosti tako svojestvenom Bosni

Pročitaj više