DOM MALIH “THALIA”

Humanitarna organizacija „Bezdan – Sprofondo“ u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Altteatar Sarajevo već treću godinu implementira projekat pod nazivom Dom malih „Thalia“.

Pozorišna predstava „Ko je ukrao dječija prava“ nova je teatarska kreacija nastala pod mentorstvom Alene Džebo Hećo i Staše Dukić i premijerno je izvedena 30. maja 2014. godine u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru u Sarajevu. U predstavi igra 18 djece iz sarajevskih osnovnih škola, koji kroz teatarsku igru progovaraju o dječijim pravima.

Dom malih „ Thalia“ djeluje na principu kreativno – edukativnih radionica (dramskih, likovnih, sportskih i ekoloških), kreiranju predstava i manifestacija koje čine simbiozu stečenih znanja kroz radionice i ideje da se obilježe važni datumi iz oblasti ekologije i dječijih prava.

Cilj projekta je promocija bogatstva različitosti kroz edukativno-kreativne radionice, te stvaranje prostora djeci da kažu šta misle, žele, o čemu sanjaju i u kakvom društvu žele da odrastaju, da imaju pravo na igru, da uče o sebi i drugima i da aktivno, kroz umjetnički izraz, javno iskazuju svoja mišljenja o svijetu oko njih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *