POZIV MLADIM REDITELJIMA I STUDENTIMA ZAVRŠNE GODINE ODSJEKA ZA REŽIJU DA SE PRIJAVE NA KONKURS „ISTRAJATI“

Altteatar u saradnji sa Akademijom scenskih umjetnosti u Sarajevu, raspisuje konkurs pod nazivom „Istrajati“ za studente završne godina (osnovnih i master studija) Odsjeka za režiju, apsolvente Odsjeka za režiju i mlade diplomirane reditelje.

Cilj konkursa je da se izabere mladi reditelj ili student režije za učešće u projektu „Istrajati“.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju na email: info@altteatar.com

Prijava treba da sadrži:

CV kanditata
Motivaciono pismo u odnosu na temu projekta
Konkurs ostaje otvoren do 15.11.2014.
Prijave koje pristignu poslje datuma zatvaranja konkursa ili sadrže netačne podatke ili nepotpunu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

Informacije na e-mail: info@altteatar.com,

O projektu:

Projekat je inspirisan dramama”Dame biraju” Anthony McCarten&Stephen Sinclair i “Parobrod istrajnosti” Šarla Vildraka koje govore o ljudima koji su poraženi od strane društvenog konteksta, koji su izgubili nadu i odlučili da se ne bore više. Da napuste zemlju ili da ostanu ovdje živeći bez borbe / smisla.

Ovi ljudi se suočavaju sa pitanjima: Šta je stvarno važno za mene? Da li će biti bolje negdje drugdje? Da li smo sposobni prihvatiti lični i društveni poraz, ustati, sagledati situaciju racionalno i nastaviti? Nastaviti da živimo sa našim ličnim i društvenim problemima?

Problem prihvatanja krize, ličnog i društvenog poraza, je važna tema zajednička ljudima u Bosni i Hercegovini i Srbiji, a koja posebno muči mlade koji nemaju sjećanja na bolju prošlost. Oni su odrasli u okolini koja je proživjela velika razočarenja, promjene načina života i sistema vrijednosti.

Koristićemo drame kao polazne tačke za temeljno istraživanje i radionice improvizacije u cilju što dubljeg razumijevanja situacije i stanja mladih ljudi iz regiona. Materijal dobijen kroz radionice će biti osnova za dvije pozorišne predstave koje će biti kreirane: jedna sa studentima i mladim diplomcima glume i režije sa Akademije scenskih umjetnosti Sarajevu, a druga sa profesionalnim pozorišnim timom nezavisnog pozorišta Kroz prozor fabrika. Dvije predstave će biti izvedene u 6 gradova, praćene radionicama sa lokalnim srednjoškolcima i razgovorima sa publikom.

Kroz projekat želimo da istaknemo postojanje izbora koji pojedinac ima u BiH i Srbiji . Postavićemo pitanje: da li je rješenje problema odlazak negdje drugdje, šta je potrebno uraditi za suočavanje sa stvarnošću i preuzimanje odgovornosti za svoj život.

Šta je nama stvarno važno? I da li zaista to ne možemo imati?

Partneri: Alteatar (BiH), Akademije scijenskih umjetnosti Sarajevo (BiH), Kroz prozor Fabrika (RS) i FTN, Departman za arhitekturu i urbanizam, OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn (RS)

Projekat su podržali:
Artangle fondacija, Fondacija za muzičke, scenske i likovne djelatnosti Saarajevo, Ministarstvo kulture RS, Pokrajinski sekreterijat za kulturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *