UJEDINJENI ZA INKLUZIVNO I NEDISKRIMINATORNO OBRAZOVANJE ROMSKE DJECE U SARAJEVSKOM KANTORNU

U sklopu projekta “Ujedinjeni za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u Sarajevskom kantornu“, u organizaciji Romskog informativnog centra Kali Sara, Altteatar i Studio lutkarstva Sarajevo, izveli su svoju višestruko nagrađivanu predstavu Djevojčica sa šibicama.

Premijera ove predstave održana je 20. novembra 2011. godine na Dan djeteta, i od tada je imala 70 izvođenja.

Djevojčica sa šibicama nije uobičajena bajka, ona nema sretan kraj, u njoj glavna junakinja ne postaje princeza, niti pronalazi svog junaka na bijelom konju. Baš zbog toga danas je i više nego aktuelna, primjerena vremenu i ovom trenutku, u kome se susrećemo sa frapantnim podacima o tome koliko je djece u BiH izloženo nasilju, a koliko ih je satjerano na ulicu da prose i koliko ih uopće ne pohađa školu.

Predstave su izvedene 11. i 12. decembra 2014.godine za učenike 10 osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Izvođenje predstave „Djevojčica sa šibicama“ je dio projekta koji se implenentira od 01.01.2013. god. do 31.12.2014. god, a finansiran je od strane European Commission. Cilj projekta je unaprijediti pristup i kvalitetu obrazovanja romske djece u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo i uspostaviti dugoročni temelj za stvaranje inkluzivnog i nediskriminirajuće obrazovanje za svako dijete Roma, ali i podći svijest o problemu diskriminacije romske djece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *